Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

"Европа за грађане и грађанке": Резултати септембарског позива

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом обавештава заинтересоване учеснике да су објављени резултати септембарског позива за све три мере у оквиру Поглавља 2. Демократски ангажман и грађанско учешће.

У оквиру мере 2.1. Братимљење градова, од укупно 4 предлога пројекта са ноциоцима из Србије, одобрена су два:

  • Пројекат „EUROPE CONNECTED“ у вредности од 12.095 евра чији је носилац Музичко театарско оперска организација МОТО из Београда
  • Пројекат „Culture – Integration – Without Evroscepticism“ у вредности од 24.190 евра чији је носилац Удружење грађана Покрет за мале пијаце из Кањиже.

Статус партнера на одобреним пројектима у оквиру ове мере остварило је 23 организација/ЈЛС из Србије и то: Општина Нишка Бања, Ady Endre Müvelödesi Egyesület из Торњоша, Удружење за менталну хигијену АНТРОПОС из Суботице, Месна заједница Шупљак, Удружење грађана Осторка - Палић, Село Никинци, NEPKOR MMK из Куле, Бајмок, Месна заједница Бездан, Град Сомбор, Месна Заједница Бело Блато из Зрењанина, Општина Сечањ, ОШ Вељко Ђуричин из Јарковца, Месна заједница Пивнице, Асоцијација за развој заједнице ЛУДАС из Суботице, Месна заједница Дорослово, Удружење за неговање традиција и уметности Нојчек из Суботице, Месна заједница Тотово село, Општина Бајина Башта, Месна заједница Спотница из Пријепоља, Општина Темерин, Месна заједница Kispiac и Удружење за узгој свиња расе мангулица Војводине из Суботице.

У оквиру мере 2.2. Мреже градова у oвoм пoзиву није одобрен ниједан пројекат чиjи су нoсиoци из Рeпубликe Србиje, a укупно је поднето шест прojeкaтa.

Статус партнера на одобреним пројектима у оквиру ове мере стекло је 10 oргaнизaциja/JЛС и тo: Општина Врачар из Београда, Национална асоцијација канцеларија за младе из Београда, УГ Либеро из Београда, Развојни центар Војводине из Ирига, Регионална развојна агенција Срем из Руме, Туристичка организација Сремске Митровице,Месна заједница Палић, Цeнтaр лoкaлнe дeмoкрaтиje ЛДА из Књaжeвца, Српско-јеврејско певачко друштво из Београда и Општина Лепосавић.

Коначно, у оквиру мере 2.3. Пројекти организација цивилног друштва укупно је поднето 14 предлога пројеката чији су носиоци из Србије, од којих је одобрен један, и то пројекат „Make Future Together: EU and the Western Balkans from the Youth Perspective“ у вредности од 143.640 евра чији је носилац Центар за европске политике из Београда.

Статус партнера на одобреним пројектима у оквиру ове мере имају 4 организације из Србије и то: Удружeњe Дунaв 1245 из Срeмских Кaрлoвaцa, Terraforming South из Нoвoг Сaдa, Србиja у пoкрeту из Бeoгрaдa и Eдит Цeнтaр из Нoвoг Сaдa.

Укупно посматрано, у оквиру другог (септембарског) позива у 2019. години који се односио на Поглавље 2. Демократски ангажман и грађанско учешће одобрена су 3 пројекта са носиоцима из Србије, док на 37 одобрених пројаката статус партнера имају корисници из Србије.

Комплетни резултати биће ускоро објављени на интернет страници EACEA: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.