Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ: Крајњи рок за евидентирање стварних власника истиче 31. јануара

У складу са изменама и допунама Закона о Централној евиденцији стварних власника, усвојеним 23 децембра 2019 године, сви регистровани субјекти, укључујући удружења, задужбине и фондације, дужни су да евидентирају податке о стварном власнику у Централну евиденцију најкасније до 31. јануара 2020. године.

Регистровани субјекти треба електронским путем да унесу податке у Централну евиденцију стварних власника коју води Агенција за привредне регистре (АПР), а ову обавезу треба да изврше заступници у привредним друштвима и друштвима у ликвидацији, задругама, огранцима страних привредних друштава, удружењима и пословним удружењима, фондацијама, задужбинама, установама и страним представништвима привредних друштава. Ова евиденција је за регистроване субјекте бесплатна.

Тренутно је у Централној евиденцији уписано 132.500 обвезника, односно стварне власнике је до сада евидентирало 85,50% привредних субјеката, око 78% установа, задужбина и фондација и више од 68% удружења.

Такође, поменутим изменама Закона је прецизирано да је Агенција за привредне регистре (АПР) дужнa да подноси надлежном Прекршајном суду захтев за покретање прекршајног поступка против правних лица и њихових заступника који никада нису евидентирали стварног власника.

Након тога, АПР ће континуирано подносити захтеве за покретање прекршајног поступка против новооснованих правних лица и њихових заступника, уколико у року од 15 дана од дана оснивања, не изврше обавезу евидентирања стварног власника.

Остали органи (Пореска управа , Управа за спречавање прања новца, инспекцијски органи и сл.) подносе захтев за покретање прекршајног поступка против постојећих правних лица и њихових заступника ако у току редовног надзора пословања регистрованог субјекта утврде да је евидентиран погрешан податак о стварном власнику или регистровани субјекат нема, односно не чува, одговарајуће тачне и ажурне податке и документа, на основу којих је евидентирао стварног власника.

Овим путем Канцеларије апелује на сва удружења, задужбине и фондације да изврше упис у Централну евиденцију стварних власника, посебно имајући у виду члан 14. Закона о Централној евиденцији стварних власника којим су предвиђене новчане казне за правно лице, односно удружење, задужбину или фондацију у висини од 500.000 до 2.000.000 динара, односно за одговорно лице у правном лицу у распону од 50.000 до 150.000 динара.

Увид у Централну евиденције, упутства за упис и контакт податке за подршку можете наћи на сајту Агенције за привредне регистре.

Извор: Агенција за привредне регистре

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.