Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Саопштење: Светски дан невладиних организација 2019. године

Извор фотографије: https://worldngoday.org/portfolio/world-ngo-day-logo/

Поводом Светског дана невладиних организација, 27. фебруара 2019. године, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом подсећа јавност на изузетно важну улогу цивилног друштва у друштвеном и политичком животу сваке заједнице, а посебно у спровођењу реформских процеса и њиховом праћењу.

Демонстрирајући слободу удруживања, као једно од темељних начела савремене демократије, цивилно друштво директно окупља и представља грађане и грађанке и омогућава њихово континуирано учешће у свим питањима од значаја за заједницу у којој живе. Полазећи од њиховог практичног знања и искуства, организације цивилног друштва посебно су значајан партнер органима власти у идентификовању друштвених проблема и проналажењу одговора на њих, те овим путем Канцеларија снажно промовише и пoдстичe даље унапређење међусекторске сарадње, посебно у области креирања прописа и докумената јавних политика.

Истим поводом, Федерика Могерини, висока представница ЕУ за спољну и безбедносну политику и потпредседница Европске комисије, између осталог, истакла је да данас „обележавамо истрајну и непроценњиву улогу коју организације цивилног друштва имају у заштити и борби за основна људска права, демократију и одрживи развој за све. Због своје континуиране привржености овим темељним вредностима, њихов допринос је нужан за изградњу отпорних, инклузивних и разноликих друштава“. Могерини је упозорила да су у Европи и изван ње присутни трендови системских покушаја да се ограниче капацитети актера цивилног друштва да обављају њихову суштинску улогу, те због тога апеловала да је важније сада него икада раније бранити и промовисати сигурне просторе у којима организације цивилног друштва могу деловати без страха од репресије, казне или произвољног лишавања слободе. Коначно, она је нагласила да се рад са актерима цивилног друштва и њихово оснаживање налазе на самом врху деловања ЕУ, те да ће Унија наставити са подстицањем безбедног и отвореног окружења за деловање цивилног друштва у Европи и широм света, нарочито кроз финансијску подршку од две милијарде евра годишње, али и кроз организовање форума као што је годишњи ЕУ-НВО форум о људским правима на коме лидери ЕУ и цивилног друштва имају јединствену прилику за размену мишљења.

Саопштење Федирике Могерини доступно је у целости на интернет страници Европскe службe за спољне послове .

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.