Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

8. састанак Заједничког консултативног одбора цивилног друштва ЕУ-Србија

Европски економски и социјални одбор (EESC) и Србија одржали су 8. састанак Заједничког консултативног одбора цивилног друштва (ЗКО) 27. фебруара 2019. године у Бриселу, Белгија. Ова платформа цивилног друштва између EESC и цивилног друштва у Србији успостављена је у оквиру институционалног оквира Споразума о стабилизацији и придруживању између ЕУ и Србије (SAA) како би се омогућило организацијама цивилног друштва на обе стране да прате преговоре о приступању земље. То је уједно и платформа која служи за дискусију о питањима од заједничког интереса и информисање јавности о изазовима који предстоје током периода приступања. Поред тренутног стања у односима ЕУ и Србије и процеса придруживања, главне теме 8. састанка ЗКО су: дигитализација као алат за социјални и економски развој, реформа јавне управе и преглед стања цивилног друштва и владавине права у Србији. Заједничка декларација ЗКО донета је након састанка и може се преузети испод.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.