Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Закључна запажања Комитета за елиминисање дискриминације жена у вези са Четвртим периодичним извештајем о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена

Државна делегација Републике Србије представила је Четврти периодични извештај о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена (2013-2018), у Женеви, 28. фебруара 2019. године, на 72. заседању Комитета за елиминисање дискриминације жена.

Након претходног разматрања државног и алернативних извештаја и одговора на додатна питања, као и интерактивног дијалога са делегацијом на поменутом заседању, Комитет је 8. марта 2019. године усвојио и Закључна запажања (CEDAW/C/SRB/СО/4).

Република Србија je, као држава чланица, у обавези да до подношења следећег периодичног извештаја првенствено усмери пажњу на реализацију конкретних препорука из наведених закључних запажања са посебном пажњом на ставове у приоритетним препорукама о чијем спровођењу је потребно известити Комитет до марта 2021. године.

Закључна запажања у вези са Четвртим периодичном извештајем Републике Србије

Concluding observations on the fourth periodic report of Serbia

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.