Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Процена потреба ОЦД у 2019. години

Грађанске иницијативе недавно су представиле резултате истраживања „Процена потреба организација цивилног друштва у Србији у 2019. години“, које је спроведено кроз пројекат Ресурс центар за организације цивилног друштва у Србији, уз подршку Европске уније.

Реч је о првом од два извештаја који ће бити израђени током трогодишњег трајања пројекта (2019 – 20121) који спроводи конзорцијум организација предвођен Грађанским иницијативама, са Локалним ресурс центрима FORCA из Пожеге, Народни парламент из Лесковца и Бечејско удружење младих (БУМ) из Бечеја, и у сарадњи са партнерима Траг фондацијом, Catalyst фондацијом, Србијом у покрету и Центаром за социјалну политку.

Како се наводи у самом документу, ово истраживање треба да обезбеди кредибилитет и основу за рад Ресурс центра, уважавајући налазе о потребама цивилног друштва у Србији, али и да служи донаторима приликом креирања донаторских стратегија и органима државне управе који финасирају програме и пројекте удружења грађана.

Области које Извештај покрива тичу се институционалног оквира за рад цивилног друштва, као и праксе, односно примене прописа на различитим нивоима власти и процене капацитета организација цивилног друштва. Налази из Извештаја користиће се за дугорочно праћење развоја организација цивилног друштва, израду планова и стратегија рада Ресурс центра према организацијама, допринос креирању будућих секторских, државних и донаторских стратегија, којима је циљ што делотворније решавање великог броја различитих проблема у Србији којима се удружења грађана баве.

Више о Ресурс центру потражите на званичној интернет страници, а у наставку преузмите резултате спроведеног истраживања.
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.