Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Влада усвојила Извештај за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа (УПР)

Влада Републике Србије је на седници одржаној 31. октобра 2017. године усвојила Извештај за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа. Извештај ће бити достављен и Уједињеним нацијама у Женеви.

У изради овог Извештаја учествовали су представници у министарствима и службама Владе који су прошли одговарајуће обуке за праћење препорука УН за људска права и који у својим органима прате спровођење препорука. Допринос изради државног извештаја дале су и организације цивилног друштва - Комитет правника за људска права (Јуком), Амити и Центар за права детета и то истраживањем на терену спровођења препорука.

Делегација Србије ће Извештај за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа представити највишем телу УН за људска права 24. јануара 2018. године у Женеви.

Извештај за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа

Report for the third cycle of Universal periodic review

Анекс Извештаја за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа

Annex report for the third cycle of Universal periodic review

Документ на који се односи:
UPR - Универзални периодични преглед
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.