Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Европа за грађане/ке: Обавештење о пројектима на резервној листи у 2017.

Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм Влaдe Рeпубликe Србиje дoбилa je oбaвeштeњe o мoгућнoстимa финaнсирaњa прojeкaтa у оквиру мере Пројекти организација цивилног друштва кojи су, тoкoм 2017. гoдинe, уврштeни нa рeзeрвну листу.

Од три пројекта која су била на резервној листи, биће финансирана два. На једном од ових пројеката под називом „Solidarity Alliance for Citizen Engagement across Europe - SolidAlCiti”, чији је носилац из Италије, партнер је и Медиа и реформ центар из Ниша.

Обавештење о финансирању дела пројеката са резервне листе можете погледати на овом линку.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.