Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

„Европа за грађане и грађанке”: резултати септембарског позива за Братимљење градова и Мреже градова

Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм добила је обавештење о резултатима селекције у оквиру програма „Европа за грађане и грађанке” за мере Братимљење градова и Мреже градова. Oвo су рeзултaти зa прeдлoгe прojeкaтa пoднeтe у пoзиву oкoнчaнoм 3. септембра 2018. гoдинe. Оно што је занимљиво јесте да ће корисници из свих 34 држава које учествују у овом програму учествовати, било као носиоци или партнери, у спровођењу одобрених пројеката у обе мере.

У оквиру мере 2.1. Братимљење градова поднето је укупно 292 предлога пројеката из 27 држава, а одобрено је 118 пројеката.

Од 6 пројекта са носиоцима из Србије одобрен је пројекат удружења грађана „Либеро” из Београда, под називом „sELECT EU“ у износу од 25 000 евра.

Истовремено, актери из Србије учествоваће у партнерском статусу на 16 подржаних пројеката чији су носиоци из Румуније, Хрватске, Мађарске, Словачке, Словеније и Грчке.

Међу овим домаћим актерима су: село Никинци (партнер на три одобрена пројекта), месна заједница Мартонош (партнер на два одобрена пројекта), Удружење младих ентузијаста из Крагујевца, Културно-уметничко друштво Сладкович, Туристичка организација Сремске Митровице, Хрватско културно просвјетно друштво Матија Губец – Таванкут, удружење Дунав 1245 из Сремских Карловаца, општина Бечеј, Културно друштво "Ади Ендре" из Торњоша (на два пројекта), Дестинација менаџмент организација из Кањиже, месна заједница Мали Иђош и општина Алексинац.

У оквиру мере 2.2. Мреже градова поднет је укупно 141 предлог пројекта из 25 држава учесница у Програму, а одобрено је укупно 16 пројеката.

Од 5 поднетих предлога пројеката са носиоцима из Србије није одобрен ниједан пројекат али ће 2 организације учествовати у партнерском статусу на 3 подржана пројекта чији су носиоци из Италије и Португалије -општина Чајетина (на два одобрена пројекта) и CET платформа.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.