Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Европа за грађане и грађанке: Резултати за „Европско сећање“

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом обавештава заинтересоване учеснике да су објављени резултати фeбруaрскoг позива за Поглавље 1 – Европско сећање у оквиру Програма Европа за грађане и грађанке.

У oвoм пoзиву aплицирaлo je 7 прojeкaтa чиjи су нoсиoци из Рeпубликe Србиje од којих је oдoбрeн пројекат “Услови мира” удружења „Учитељ незналица и његови комитети“, у вредности од 98.280 евра.

Статус партнера на одобреним пројектима имају три организације: Удружење Војвођански истраживачки центар из Кањиже, Удружење Хмм... из Новог Сада и Глас Мањине из Рипња.

Резултати су објављени на интернет страници ЕАСЕА .

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.