Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Завршена jaвна рaспрaва o Нaцрту закона о родној равноправности

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања организовало је јавну расправу о Нацрту закона о родној равноправности, у периоду од 14. јуна до 5. јула 2018.

У подршку Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, упућен је позив организацијама цивилног друштва, академској заједници и другим заинтересованим странама да учествују у јавној расправи и доставе своје предлоге, сугестије и коментаре на припремљени текст Нацрта закона.

Јавна расправа о поменутом Нацрту спроведена је у облику дискусија у пет градова: у Новом Саду, 25. јуна 2018. године, Београду, 26. јуна 2018. године, Крагујевцу, 28. јуна 2018. године, Нишу, 29. јуна 2018. године и Новом Пазару, 3. јула 2018. године

Министарство је припремило Извештај о спроведеној јавној расправи, као и нови Нацрт са унетим изменама, који је доступан испод.

Извештај о спроведеној јавној расправи

Нацрт закона о родној равноправности након јавне расправе

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.