Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Извештај о спровденој јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о политичким странкама

Након спроведене јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о политичким странкама у периоду од 8. до 31. маја текуће године, Министарство државне управе и локалне самоуправе израдило је и објавило извештај који, између осталог, садржи пристигле коментаре и образложење Министарства у односу на њихово прихватање/неприхватање.

Наведени извештај можете преузети у наставку:
Одржавању јавне расправе претходило је спровођење јавних консултација о полазним основама за измене и допуне наведеног закона које су спроведене у периоду од 25. фебруара до 15. марта 2019. године.


Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.