Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Инструктивно саветовање „Обавезе корисника јавних средстава и органа удружења у вези са доделом средстава за подстицање програма од јавног значаја“

Министарство државне управе и локалне самоуправе, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом и удружење Центар за едукацију, инвестиције и одрживи развој „Реформатор“ организовали су инструктивно саветовање под називом „Обавезе корисника јавних средстава и органа удружења у вези са доделом средстава за подстицање програма од јавног значаја“, 23. маја 2018. године у Београду. Саветовању је присуствовало 29 учесника из јединица локалне самоуправе и 10 из организација цивилног друштва.

Основни циљ саветовања је промоција Уредбе осредствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, и пружање стручне подршке у њеној примени. Подсећамо, Уредба је ступила на снагу 13. марта 2018. године.

Предавање су одржале Марија Џивџановић, руководилац Групе за остваривање слободе удруживања, Министарства државне управе и локалне самоуправе и Јасмина Богосављевић из Одсека за планирање и стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом.

Учесници саветовања су сазнали више о новинама које доноси Уредба и дискутовали о дилемама у вези са њеном применом.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.