Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Информација о активностима Канцеларије током ванредног стања

У циљу спречавања ширења заразе вирусом COVID-19, а на основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/20), у Републици Србији је 15. марта 2020. године проглашено ванредно стање које је трајало до 6. маја 2020. године када је ступила на снагу Одлука о укидању ванредног стања („Сужбени гласник РС“, број 65/20). У наведеном периоду Влада Републике Србије и надлежни органи утврђивали су и предузимали мере у правцу заштите становништва и привреде од ширења и последица вируса COVID-19.

Настојећи да обезбеди ефикасно функционисање и остваривање делокруга утврђеног Уредбом о Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом („Службени гласник РС“, број 26/10) уз поштовање прописаних мера, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом (у даљем тексту: Канцеларија) је своје деловање у наведеном периоду посебно усмерила на подршку раду организација цивилног друштва и иницирање и подстицање сарадње органа јавне власти и цивилног друштва у пружању подршке посебно осетљивим категоријама становништва.

У циљу потпуног информисања заинтересоване јавности, Канцеларија је сачинила Информацију о активностима Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом током ванредног стања са намером да јавност упозна са свим активностима које су предузете у овим специфичним околностима, а које не спадају у редовне активности Канцеларије.

Текст Информације у целости можете преузети ОВДЕ.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.