Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Информације за кориснике програма „Европа за грађане и грађанке“ - пандемија COVID - 19

У контексту мера које су предузете ради спречавања ширења COVID – 19 и ефеката тих мера на реализацију пројеката који се финансирају из средстава програма „Европа за грађане и грађанке“, Агенција за аудиовузуелне, културне и образовне политике (EACEA) у свом званичном саопштењу подсећа све кориснике Програма да поштују обавештења и мере које прописују локални надлежни органи.

Такође, у саопштењу се наводи да треба наставити са спровођењем активности у највећој могућој мери и да се планиране активности морају ускладити са мерама које су званично усвојиле владе земаља које учествују у Програму у циљу спречавања ширења коронавируса. Такође, Агeнција подсећа да сви уговори са корисницима Програма садрже и клаузулу „више силе“ која се може применити у случају ограничене мобилности као директне последице мeра које су надлежни органи преузели.

Више информација можете пронаћи на интернет страници EACEA.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.