Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Како до већег учешћа организација цивилног друштва у реформи сектора безбедности

Мисија ОЕБС-а у Србији организовала је у Нишу од 15. до 17. децембра 2017. године другу панел дискусију ове године, о учешћу цивилног друштва у процесу реформе сектора безбедности, у којој је учестововала и представница Канцеларије, Марина Тадић. Претходна дискусија организована је у мају.

На почетку скупа, представници Одељења за демократизацију Мисије ОЕБС-а представили су своју подршку цивилном сектору у претходном периоду, као и планове за предстојећу годину.

Испред Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, Марина Тадић је говорила о планирању и стварању подстицајног окружења за развој цивилног друштва и учешћа ОЦД у изради и спровођењу јавних политика. У својој презентацији посебно се осврнула на текуће процесе који треба да уведу већу обавезу укључивaњa OЦД у прoцeс дoнoшeњa прoписaoд сaмoг пoчeткa изрaдe прoписa, oднoснo дeфинисaњa пoлaзних oснoвa (Предлог Закона о планском систему, измене и допуне Закона о државној управи и Закона о локалној самоуправи).

Организације цивилног друштва, које су током 2017. године спроводиле пројекте подржане од стране Мисије ОЕБС-а, представиле су своје активности и постигнуте резултате. Међу учесницима су биле организације Центар за подршку женама из Кикинде, Центар за истраживање јавних политика из Београда, Еурополис из Новог Сада, Шанса из Пожаревца, Асоцијација Дуга из Шапца, Женски простор из Ниша и Импулс Тутин.

Учесници дискусије разменили су искуства о сарадњи између органа јавне управе и ОЦД, посебно на локалном нивоу. Један од најзначајнијих закључака јесте да је потребно наставити рад на унапређењу ове сарадње, као и да треба обезбедити да се нормативна решења, која су тренутно у фази усвајања и припреме, доследно спроведу у пракси.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.