Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Календар јавних конкурса за 2018. годину

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом и ове године наставља праксу израде и објављивања Календара јавних конкурса за финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине.

Пред Вама је Календар јавних конкурса које органи државне и покрајинске управе планирају да распишу током 2018. године, а који су намењени финансирању и суфинансирању програма и пројеката удружења и других организација цивилног друштва.

Циљ израде Календара јавних конкурса je благовремено и континуирано обавештавање удружења и других организација цивилног друштва о планираним јавним конкурсима ради благовремене припреме предлога пројеката и програма, затим повећање видљивости јавних конкурса за финансирање пројеката и програма организација цивилног друштва од стране органа управе, као и повећање броја потенцијалних корисника финансијских средстава из буџета Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине.

Календар јавних конкурса за 2018. годину сачињен је на основу података које је Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом доставило 40 органа државне и покрајинске управе уз напомену да органи који расписују конкурсе задржавају право да исте мењају у складу са својим могућностима и потребама.

Поред Календара јавних конкурса за 2018. годину, који је шести по реду који је Канцеларија израдила, сугеришемо организацијама цивилног друштва да изворе финансирања могу пронаћи коришћењем Водича кроз потенцијалне изворе финансирања, чије је унапређено издање објављено 2017. године у сарадњи Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Министарством за европске интеграције и Грађанским иницијативама.

Календар конкурса за 2018. годину можете преузетиОВДЕ

Напомена: У табели постоје три sheet-а: насловна страна, органи државне управе и органи покрајинске управе. У доњем десном углу, можете увећати или смањити приказ странице, кликом на "+" (за увећање) или "-" (за смањење).

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.