Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у Зрењанину

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, у сарадњи са Градском управом Зрењанина, 27. марта 2017. године организовала је информативни догађај посвећен представљању рада Канцеларије и посебно програма „Европа за грађане и грађанке”.

Скуп је отворио господин Душко Радишић, помоћник градоначелника Зрењанина за област локалног друштвено-економског развоја. Он је нагласио значај што боље припреме за коришћење доступних ЕУ фондова и представио подршку коју је у претходним годинама град Зрењанин обезбедио за организације цивилног друштва.

Сања Атанасковић Опачић, саветница у Канцеларији, представила је рад Канцеларије и подршку коју Канцеларија пружа јавној управи и цивилном сектору, као и доступне податке о сарадњи између ова два сектора и финансијској подршци организацијама из државног буџета.

Марина Тадић, контакт особа у Канцеларији за програм ЕФЦ, представила је циљеве и приоритете овог ЕУ програма, процес аплицирања за средства, као и досадашње учешће Републике Србије.

Преко 50 учесника скупа имало је прилику и да се упозна са примерима добре праксе учешћа у програму ЕФЦ. Представници општине Рума говорили су о актуелном ЕФЦ пројекту у оквиру мере Мреже градова ''H20 WR - Умрeжaвaњe и укључивaњe грaђaнa зa зaштиту вoдних рeсурсa у Eврoпи'', као и о својим претходним искуствима учешћа у партнерском својству.

Кaнцeлaриja зa млaдe града Зрeњaнина прeдстaвилa je свoj рaд и сaрaдњу сa лoкaлним организацијама, a зрeњaнинскo удружeњe ''Eврoпскa гeнeрaциja'' свoje aктивнoсти у области прoмoвисaњa eврoпских врeднoсти и пoдизaњa стeпeнa инфoрмисaнoсти млaдих o ЕУ.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.