Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Коначна одлука о избору ОЦД за партнерство са Канцеларијом за борбу против дрога

Комисија састављена од представника Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Канцеларије за борбу против дрога, на основу јавног позива и Процедура за рад, донела је коначну Одлуку о избору организација цивилног друштва за партнерство са Канцеларијом за борбу против дрога Владе Републике Србије у области борбе против злоупотребе дрога у Републици Србији.

Коначном Одлуком изабрано је 11 организација цивилног друштва које ће потписати Меморандум о сарадњи са Канцеларијом за борбу против дрога и тако постати партнери у борби против злоупотребе дрога у Републици Србији.

Смерницама за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа, које је Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом припремила, а Влада Републике Србије усвојила 2014. године, овакав вид укључивања организација дефинисан је као "партнерство" и препознат као највиши облик сарадње између цивилног и јавног сектора.

Потписивање Меморандума обавиће се 10. јануара 2018. године у 12 часова у просторијама Канцеларије за борбу против дрога у Палати Србија.

Коначна Одлука и Листа изабраних организација цивилног друштва налазе се у наставку:

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.