Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Коначни резултати: избор представника ОЦД за чланство у Савету за НОК РС

По истеку рока предвиђеног за подношење приговора, Комисија састављена од представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије донела је коначну Одлуку о предлогу представника организација цивилног друштва за чланство у Савету за Национални оквир квалификација Републике Србије.

У складу са чланом 12. став 1. Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 27/2018) Комисија је донетом Одлуком предложила Влади именовање 1 (једног) представника за чланство у поменутом Савету.

Коначна Одлука и коначна Ранг листа кандидата, која је саставни део коначне Одлуке, налазе се у наставку:

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.