Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Консултације са ОЦД на тему измeна прoписa из oблaсти рaчунoвoдствa и рeвизиje

У сарадњи са Министарством финансија организовали смо консултативни састанак на тему измeна прoписa из oблaсти кoрпoрaтивнoг рaчунoвoдствa и зaкoнскe рeвизиje. Састанак је одржан 7. марта 2018. године у Београду, у Палати Србија.

Састанак је отворио Жарко Степановић, в.д. директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, који је истакао да је циљ да процес израде и измене прописа буде транспарентан и да се чује мишљење представника организација цивилног друштва о проблемима са којима се сусрећу у пракси, као и предлозима за њихово решавање.

Правац у коме су планиране измене прописа који уређују корпоративно рачуноводство и ревизију, учесницима састанка су представили консултанти (Конзорцијум Универзитет Сингидунум/IPC) који су од стране Министарства финансија ангажовани на пословима израде предлога закона. Они су истакли кључна питања која се односе на финансијско пословање и извештавање организација цивилног друштва.

Представници цивилног друштва, који су ангажовани на пословима из области финансијског управљања, рачуноводства и ревизије, изнели су своја искуства у примени наведених закона и потребу за јачањем капацитета организација цивилног друштва за примену прописа.

Сви учесници консултативног састанка су позвани да доставе своје предлоге за измену и допуну Закона о рачуноводству и Закона о ревизији писаним путем.

У наредној фази пројекта, а по изради прве верзије Нацрта закона, биће одржан наредни консултативни састанак како би заинтересоване организације имале прилику да доставе своје предлоге и сугестије.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.