Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Консултације у вези са изменом Устава Републике Србије у делу који се односи на правосуђе

Министарство правде у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом спровело је у периоду од 22. маја до 30. јуна 2017. године консултације у вези са изменама Устава Републике Србије у делу који се односи на правосуђе.

У циљу обезбеђивања широког консултативног процеса и укључивања свих заинтересованих актера у јавну дебату, прва фаза консултативног процеса обухватила је прикупљање предлога и сугестија за идентификовање уставних одредби које се односе на правосуђе, а које је потребно изменити, као и достављање конкретних предлога за измену са њиховим јасним образложењем. Укупно 16 организација цивилног друштва/мрежа организација се одазвало овом позиву и њихови предлози налазе се у наставку.

Министарство правде и Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм oргaнизoвaћe у наредном периоду и округли сто са организацијама цивилног друштва на коме ће се ближе разматрати пристигли предлози, а о чему ће организације бити благовремено обавештене.

Пристигли предлози организација:

Aкадемска мрежа за владавину права ROLAN

Центар за правосудна истраживања

Друштво судија Србије

Еколошки покрет Врбаса

Европски покрет у Србији

Есигурност

Мрежа организација за децу Србије

Покрет слободних грађана

Синдикат незапослених

Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, Београдски центар за људска права, Комитет правника за људска права

Удружење судијских и тужилачких помоћника Србије

Женска платформа за развој Србије

Транспарентност Србија

Асоцијација правосудних саветника Србије

Као што је у јавном позиву било назначено, садржај предложених измена од стране организација цивилног друштва се у целини објављује на интернет презентацијама Министарства правде и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.