Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Корак ка бољем разумевању социјалних предузећа

У Београду је 10. јуна 2019. године, у организацији Коалиције за развој солидарне економије, организована посета представника Министарства за рад, борачка и социјална питања, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Републичког секретаријата за јавне политике социјалним предузећимаНаша кућа, Кварт студио и Кафе 16.

У оквиру студијске посете представници органа управе имали су прилику да се упознају са радом, мисијама, природом, али и потребама ових предузећа, како би подршка државе у развоју солидарне економије и социјалног предузетништва у Србији била адекватнија.

Наша кућа је сјајан пример радне интеграције лица са инвалидитетом, којима је проценом о радној способности од стране државе, способност рада постала упитна, док њихов рад у овом предузећу управо показује вишеструке бенефите за самог запосленог. Не само да су запослени способни за рад, већ квалитет њиховог рада ни на који начин није мањи од запослених у било ком другом предузећу. Представници државне управе, били су у прилици и да се ближе упознају са сплетом друштвено-економске користи коју ствара социјално предузеће Наша кућа кроз различите производне програме, попут Кухиње на точковима, која помаже старим, често непокретним лицима или попут хидропоничне производње воћа и поврћа, којом се даје допринос заштити животне средине.

Колико је подршка и помоћ женама са инвалидитетом, које трпе или су трпеле насиље важна, представило је социјално предузеће „Кварт студио“. Стварање услова за сигурнији и квалитетнији живот, радну интеграцију, опоравак од последица насиља или превенцију од насиља, Кварт студио приоритизује као своје циљеве. Поред феноменалних графичких дизајнова и принт материјаила, Кварт студио омогућава и различите врсте обука у циљу развоја вештина и способности жена са инвалидитетом. Специфичност дела осетљиве групе којој Кварт пружа подршку, упућује на комплексну и често неадекватну процену радне способности коју обавља држава, али и високу цену такси и пореза за процену радне способности, добијање сертификата за организовање обука и слично. Према искуству социјалног предузећа Кварт, али и многих других, још једном је истакнута разлика у приступу државе према предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом И према другим типовима социјалних предузећа. Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом одавно су препозната у државном како правном, тако и оперативном оквиру и уживају једноставније услове и процедуре, док са другим типовима социјалних предузећа то није случај.

Значајне информације за планирање подршке коју држава треба да пружи развоју овог сектора, стигле су и од социјалног предузећа „Кафе 16“. Као пословни подухват удружења грађана Свратиште, „Кафе 16“ је настао као место где млади људи без родитељског старања, након проласка програма едукације и социјализације у Свратишту, у раним узрастима, имају где да стекну радне вештине из области угоститељства и на тај начин бивају спремнији за тржиште рада у узрасту адолесценције. „Кафе 16“ отворио је сасвим другачија питања, попут често непостојања администратитвне евиденције о постојању припадника ове групе младих, потешкоћа у остваривању услова за социјалну помоћ, здравствену бригу и негу и на крају крајева непостојање државног програма кроз који би се пружила подршка и помоћ овој групи младих.

Да држава може много да помогне развоју социјалног предузетништва у Србији и да велики допринос развоју солидарне економије уопште, закључак је био свих представника у оквиру студијске посете. Отворена су важна питања попут тога да ли је доношење закона о социјалном предузетништву, адекватан подстицај за развој овог сектора, или су управо измене у административним процедурама, постојећим законима који дотичу овај сектор, попут закона о социјалној заштити, креирање различитих оперативних и финансијских програма подршке, изменама у пореском систему ипак најпотребнији вид подршке за развој од стране државе.

Студијска посета завршена је уз обећавајући ентузијазам и спремност да се мапирају главне државне административне препреке и изазови, како би се дале препоруке за измене, а све у циљу пружања подршке развоју социјалног предузетништва и солидарне економије у Србији.

Извор вести: Коалиција за развој солидарне економије

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.