Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Листа рангираних пројеката: конкурс МРЗБСП на тему економског оснаживања жена на селу

Комисија Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за сагледавање и процену предлога пројеката удружења, образована Решењем број 119-01-00117/2018-21 од 5. јула 2018. године, завршила је рад на сагледавању, вредновању и рангирању 57 предлога пројеката удружења пристиглих по расписаном Јавном конкурсу Министарства од 25. јула 2018. године за побољшање економског положаја жена на селу чије се финансирање или учешће у финансирању може подржати опредељеним буџетским средствима у 2018. години.

У складу са наведеним, Комисија је извршила увид у проверу законитости и ефикасности коришћења средстава из буџета од стране свих удружења која су аплицирала на конкурсу и утврдила је испуњеност услова предвиђених чланом 6. став 4. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“ број 16/18). Након тога, Комисија је сачинила Листу вреднованих и рангираних пријављених пројеката, која се у складу са чланом 9. поменуте Уредбе, у предвиђеном року јавно објављује на сајту Министарства, Порталу е-управе и на сајту Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, као и на огласној табли Министарства.

Овлашћени заступници удружења, у периоду од 1. до 3. октобра 2018. године ће имати могућност увида у конкурсну документацију у оквиру Сектора за антидидискриминациону политику и унапређење родне равноправности Министарства, Немањина 22-26, канцеларија број 31, 6. спрат уз обавезну најаву лицу за контакт: Мирјани Милошевић, на тел. 011/362-1767.

Након тога, удружења ће право на евентуалне примедбе и приговоре моћи да остваре писменим путем на адресу: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности, Немањина 22-26. Приговоре и жалбе треба поднети најкасније до 8. октобра 2018. године, јер након истека тог рока исте неће бити разматране.

До 19. октобра 2018. године Комисија ће одлучити о пристиглим жалбама.

Коначна листа вреднованих и рангираних пријављених пројеката биће јавно објављена 22. октобра 2018. године на сајту Министарства за рад, запошљавање борачка и социјална питања, на Порталу е-Управа, као и на сајту Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и постављена на огласној табли Министарства.

Након тога, предвиђено је да се 25. октобра 2018. године изврши потписивање уговора између Министарства и удружења чији су пројекти одобрени за финансирање.

Листа вредновања и рангирања пројеката

Саопштење

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.