Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Национални дијалог „ХИВ - Одрживост услуга за кључне популације у источној Европи и централној Азији“

У петак, 30. марта 2018. године, у Палати Србија у Београду одржан је радни састанак - Национални дијалог „ХИВ - Одрживост услуга за кључне популације у источној Европи и централној Азији“, коме је присуствовало преко 30 представника ОЦД, државних органа и независних тела.

Састанак је организовала Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом са конзорцијумом (Регионална мрежа за правну помоћ особама са ХИВ-ом - Regional HIV Legal Aid Network, Глобална мрежа људи погођених туберкулозом - TBpeople и ЕРА - Савез за једнака права ЛГБТИ особа Западног Балкана и Турске ЕRА - LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey), уз техничку подршку националне канцеларије Програма Уједињених нација за развој у Србији (УНДП).

Састанак је организован са циљем да се кључни актери из ове области консултују и заједнички креирају предлог за мултинационални грант Глобалног Фонда за борбу против сиде, туберкулозе и маларије из Женеве „ХИВ - Одрживост услуга за кључне популације у источној Европи и централној Азији“ (request for proposals - RFP "HIV - Sustainability of services for key populations in Eastern Europe and Central Asia"). Поред информисања клучних актера о предлогу конзорцијума, разговорало се о њиховој улози у изради и имплементацији предлога, а прикупљене су и идеје и иницијативе за израду трогодишњег плана рада на нивоу земље, који ће бити инкорпориран у укупни предлог са више земаља Источне Европе и централне Азије.

Састанак је отворила Тијана Стојиљковић Роловић, испред Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, која је учесницима представила актуелни правни оквир и планиране измене, у односу на пружање социјалних и здравствених услуга од стране удружења.

Ђурица Станков, из АС центра, координатор националног дијалога фасилитирао је дискусију. Ненад Петковић из УНДП Србија презентовао је захтев за предлоге пројеката Глобалног Фонда за борбу против сиде, туберкулозе и маларије из Женеве ГФАТМ, док је Драгана Тодоровић, из ЕРА - Савез за једнака права ЛГБТИ особа Западног Балкана и Турске представила мрежу ЕРА и конзорцијум. Марко Теодорски, контакт особа за Србију (Country focal point) представио је локалну техничку радну групу и приоритетне области идентификоване током консултативног састанка у Истанбулу, након чега су се учесници поделили у две радне групе према две приоритетне области у оквиру којих су дикутоване потенцијалне активности из предлога за Глобални фонд су одрживо финансирање услуга везаних за ХИВ инфекцију за кључне популације и смањење стигме и дискриминације кључних популација.

Учесници састанка ће наставити даље сарадњу и развијање предлога пројекта у оквиру позива који је отворен до 30. априла 2018. године.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.