Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Обележен Међународни дан волонтера 2019.

Извор фотографије: https://bit.ly/2ZjV79d

У оквиру обележавања Међународног дана волонтера, 5. децембра 2019. године у Палати „Србија“ одржана је свечаност под слоганом „Волонтирај за инклузивну будућност“ у организацији Министарства омладине и спорта и Младих истраживача Србије.

Овогодишња свечаност посвећена је десетогодишњици програма „Млади су закон“ који окупља волонтере и волонтерке на активностима од значаја за локалне заједнице у којима живе и до сада је обухватио преко 1400 појединаца са преко 46 хиљада волонтерских сати.

Учествујући на панел дискусији о условима за волонтирање у Србији и региону, Жарко Степановић, вршилац дужности директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, истакао је пре свега велики значај постојања и трајања програма „Млади су закон“ имајући у виду да је он пример квалитетне сарадње органа јавне власти, у овом случају Министарства омладине и спорта, са организацијама цивилног друштва, на чему Канцеларија инсистира и шта промовише.

„Организације цивилног друштва изузетно су ангажоване у овој области, како као организатори волонтирања, односно они који ангажују значајан број волонтера у својим активностима, тако и кроз различите заговарачке иницијативе које предузимају у правцу унапређења јавне политике у овој области. Отуда се и ми као Канцеларија трудимо да испратимо и подстакнемо даљи развој у овој области, нарочито јер одрживост самог цивилног друштва и његовог ангажовања у знатној мери почива управо на волонтирању“, рекао је Степановић.

Говорећи о правном оквиру за волонтирање у Србији, он је истакао да је важећи Закон о волонтирању своје прве слабости показао у време поплава 2014. године, те да су се од тада искристалисали и други недостаци који иду у прилог потреби за његовим изменама и допунама.

Степановић је подсетио да је Канцеларија својевремено у сарадњи са Грађанским иницијативама, електронским путем прикупила коментаре и сугестије цивилног друштва о постојећем правном оквиру и његовим ефектима у пракси и објединила их у јединствен документ који је упућен надлежном Министареству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и указао да је дотично министарство недавно формирало радну групу коју поред органа управе чине и представници ОЦД са задатком да припреми тзв. екс-анте анализу, односно размотри ефекте досадашње примене Закона о волонтирању и укаже на кључне проблеме на којима би се даље радило.

„У сваком случају, мислим да је пред свима нама један изазован, али врло важан задатак – да створимо услове у којима ће се волонтирање боље разумети, више препознавати и пре свега на адекватнији начин вредновати. Чини ми се да ћемо једино на тај начин успети да мотивишемо све грађане и грађанке, без обзира на њихову старосну доб, да својим добровољним ангажовањем учине бољом заједницу у којој живе или још једноставније, помогну онима којима је та помоћ потребна“, закључио је Степановић.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.