Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Обуставља се јавни конкурс за суфинансирање ОЦД пројеката

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом обавештава све организације цивилног друштва да се, због увођења вандредног стања у Републици Србији, обуставља поступак доделе бесповратних финансијских средстава из буџета Републике Србије за 2020. годину.

Подсећамо да је Канцеларијаобјавила 3. марта 2020. године Jавни конкурс за суфинансирање пројеката удружења и других организација цивилног друштва којима су додељена средства Европске уније на позиву из 2019. године у оквиру прoгрaмa “Подршкa цивилном друштву 2018“. Рок за подношење захтева за суфинансирање био је 15 дана од дана објављивања конкурса односно од 3. мaртa до 18. мaртa 2020. године.

На основу члана 200. став 5. Устава Републике Србије и Одлуке о увођењу ванредног стања („Службени гласник РС”, бр. 30/2020), у Републици Србије је 16. марта уведено ванредно стање, чиме су се стекли услови за прекидање поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета Републике Србије за 2020. годину за подстицање пројеката удружења и других организација цивилног друштва . Имајући у виду претходно, као и одредбе члана 101. Закона о општем Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС", бр. 18/16, 95/18 - аутентично тумачење) којима је предвиђено да се поступак обуставља ако орган нађе да нема услова да се даље води, а закон не налаже да се поступак настави, односно да се поступак обуставља решењем.

По окончању ванредног стања објавиће се нови јавни конкурс за суфинансирање ЕУ пројеката.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.