Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Обустављен поступак избора ОЦД за учешће у процесу израде Стратегијe за борбу против превара и управљање неправилностима у циљу заштите финансијских интереса Европске уније у Републици Србији за период 2021-2023.

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом обавештава све организације цивилног друштва да се, услед увођења ванредног стања у Републици Србији, обуставља поступак за избор организација цивилног друштва за учешће у процесу израде Стратегијe за борбу против превара и управљање неправилностима у циљу заштите финансијских интереса Европске уније у Републици Србији за период 2021 -2023. године, са пратећим акционим планом.

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са Министарством финансија објавила је 6. марта 2020. године Јавни позив организацијама цивилног друштва за учешће упроцесу израде Стратегијe за борбу против превара и управљање неправилностима у циљу заштите финансијских интереса Европске уније у Републици Србији за период 2021 -2023. године, са пратећим акционим планом, којим је утврђено да се пријаве могу поднети до 16. марта текуће године.

Имајући у виду да је 16. марта 2020. године ступила на снагу Одлука о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС”, бр. 29/2020) услед потребе спречавања ширења заразе коронавирусом, као и одредбе члана 101. Закона о општем Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС", бр. 18/16, 95/18 - аутентично тумачење) којима је предвиђено да се поступак обуставља ако орган нађе да нема услова да се даље води, а закон не налаже да се поступак настави, донета је наведена одлука.

Канцеларија ће у сарадњи са Министарством финансија по окончању ванредног стања благовремено обавестити све заинтересоване о даљим корацима у овом поступку.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.