Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Објављена ЕАЦЕА брошура резултата спровођења Програма Европа за грађане и грађанке за 2019. годину

Извршна агенција за образовање, аудиовизуалну политику и културу (ЕАЦЕА) израдила је брошуру с подацима о успешности програма “Европа за грађане и грађанке“ за 2019. годину.

Брошура даје јасан преглед спровођења Програма у 2019. години и податке везане за број одобрених пројеката, теме које покривају и изабране приоритете, стопу успешности по мерама и многе друге статистичке податке по земљама учесницама Програма.

Важно је истаћи да Република Србија заузима 10. место по броју поднетих предлога пројеката од 34 замаља учесница Програма, 14. место по стопи успешности и оно што је посебно важно напоменути високо 9. место по броју партнера укључених у пројекте одобрене током 2019. године.

Такође, ако се узму у обзир подаци за период 2014-2019, Република Србија заузима и високо 10. место по укупном броју успостављених партнерстава у овом шестогодишњем периоду.

Честитамо још једном свим корисницима и партнерским организацијама који су препознали овај Програм као важан алат и платформу за промовисање европске историје и заједничких европских вредности.

Брошуру на енглеском језику можете наћи на следећој адреси:

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.