Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Објављена Одлука о расподели средстава из Буџетског фонда за националне мањине

Министарство државне управе и локалне самоуправе објавило је Одлуку о расподели средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области културе у 2019. години.

Средства су одобрена за реализацију 91 пројекта из области културе националних мањина у укупном износу од 30.000.000 динара.

Одлука је донета у складу са Листом вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката поднетих на конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области културе у 2019. години, коју је утврдила Конкурсна комисија која је спровела поступак доделе средстава из овог фонда у 2019. години.

Одлуку о расподели средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из областикултуре у 2019. години можете преузети на интернет страници Министарства, Канцеларије за људска и мањинска права, Порталу е-Управе или у наставку.

Одлука

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.