Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Објављен усаглашен нацрт ревидираног Акционог плана за поглавље 23

Министарство правде објавило је на својој интернет презентацији нову верзију ревидираног Акционог плана за Поглавље 23, који је резултат вишемесечног консултативног процеса како са правосудним институцијама, тако и са организацијама цивилног друштва.

Наведена верзија ревидираног Акциoног плана прослеђена је и Европској комисији у Брисел, чији ће експерти дати мишљење и препоруке за даље унапређење текста ревидираног Акционог плана за поглавље 23.

Министарство правде наглашава да ће након усаглашавања текста са препорукама из Брисела, поново бити отворена јавна расправа у циљу наставка транспарентног и инклузивног процеса израде финалне верзије Ревидираног акционог плана за Поглавље 23.

На сајту Министарства правде објављени су и извештаји о спроведеним консултацијама у три потпоглавља -Правосуђе, Основна права и Борба против корупције .

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.