Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Одлука о избору ОЦД за партнерство са Канцеларијом за борбу против дрога

Комисија састављена од представника Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Канцеларије за борбу против  дрога, на основу јавног позива и Процедура за рад, донела је Одлуку о избору организација цивилног друштва за партнерство са Канцеларијом за борбу против дрога Владе Републике Србије у области борбе против злоупотребе дрога у Републици Србији.

Изабрано је 11 организација цивилног друштва, а партнерство ће бити формализовано потписивањем Меморандума о сарадњи ОЦД са Канцеларијом за борбу против дрога.

Успостављање партнерства и потписивање Меморандума о сарадњи су једна од активности дефинисаних Стратегијом о спречавању злоупотребе дрога за период 2014-2021. године и Акционим планом за период 2014-2017. године.

На Одлуку Комисије подносиоци пријава могу изјавити приговор в.д. директору Канцеларије за борбу против дрога Владе Републике Србије у року од 15 дана од дана њеног објављивања.

Одлука о избору организација цивилног друштва
Листа изабраних ОЦД
Листа поднетих пријава
Листа одбачених пријава
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.