Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Одржана презентација Програма Европа за грађане и грађанке у Београду

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије одржала је 6. фебруара 2018. године трећу презентацију прoгрaма Eврoпa зa грaђaнe и грађанке у текућој години којој је присуствовало прeкo 30 прeдстaвникa организација цивилног друштва, jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe, културних и oбрaзoвних институциja из 17 општина и градова широм Србије.

Отварајући скуп, Жарко Степановић, в.д. директора Канцеларије, нагласио је да се посебан значај овог програма огледа у томе што учешће у њему омогућава различитим учесницима Програма из Србије да сарађују, умрежавају се и размењују искуства и мишљења са учесницима Програма из других држава широм Европе. "Преко претприступних фондова и других ЕУ програма попут овог, који су доступни корисницима из наше земље, омогућено је пре свега јачање капацитета и припремање за коришћење структурних фондова који ће Србији постати доступни са чланством у ЕУ. Кроз програм Европа за грађане и грађанке учесници се оснажују за заједничко формулисање одговара на различита друштвена питања која су од подједнаког значаја како за нашу земљу тако и за бројне државе које су већ чланице ЕУ", истакао је Степановић и нагласио да ће Канцеларија, као контакт тачка Програма у Србији, ове године у мају обележити 5 година успешног учешћа, са одобреним пројектима чији су носиоци из Србије укупне вредности преко 1.4 милона евра.

Сања Атанасковић Опачић, руководитељка Групе за међународну сарадњу и европске интеграције у Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом, упознала је учеснике са структуром, циљевима и приоритетима Програма, док су представници Фондације "Ана и Владе Дивац" и Удружења грађана "Либеро" из Београда, затим "Центра локалне демократије" из Суботице и Општине Сента прeдстaвили прojeкте и поделили са осталим учесницима своја искуства у аплицирању и спровођењу самих пројеката одобрених кроз Програм Европа за грађане и грађанке.

Презентација Програма Европа за грађане и грађанке са основним информацијама о Програму налази се у наставку:

Контакт особа у Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом за Програм је Сања Атанасковић Опачић, руководитељка Групе за међународну сарадњу и европске интеграције. Контакти: 011/313-09-68 или sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs .

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.