Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Одржана централна јавна расправа о измени Закона о државној управи

У Београду је у среду, 21. децембра 2016. године, одржана централна јавна расправа поводом Нацрта закона о измени Закона о државној управи, као и презентација Полазних основа за унапређење транспарентности и учешћа јавности у процесу креирања јавних политика и законодавном процесу. Бројне учеснике расправе су поздравили државни секретар Министарства државне управе и локалне самоуправе Милош Поповић, други секретар Амбасаде Велике Британије Џереми Ланг, у име програма Подршке реформама у Србији, као и Жарко Степановић, в.д. директор Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом.

Помоћник министра државне управе и локалне самоуправе, Дражен Маравић, представио је предложену измену Закона о државној управи, чији је циљ унапређење услова за учешће заинтересоване јавности у процесу припреме нацрта закона, других аката и докумената јавних политика. Предложене новине, поред осталог, обухватају објављивање документа Полазних основа на самом почетку процеса припреме нацрта закона, који треба да пружи основне информације о проблему који се решава, као и циљевима и очекиваним ефектима предстојећих измена прописа. Нацрт измене закона садржи и проширивање услова за благовремени увид јавности у садржину нацрта закона и давање могућности за унапређења партиципативности, посебно организација цивилног друштва.

Овом приликом је представљен и документ Полазне основе, на основу којег је дефинисан нацрт закона, а који поред анализе постојећег стања, садржи конкретне мере и препоруке за унапређење партиципације грађана приликом припреме прописа, међу којима су благовремено информисање јавности о планираним мерама, унапређење консултативног процеса, обавезност израде и објављивања полазних основа, повећање квалитета вођења јавних расправа, као и проширивање обухвата докумената у чијој припреми је обавезно спровести јавне расправе.

Током расправе, којој је присуствовало више од 60 учесника, претежно представника заинтересованих организација цивилног друштва, размотрена су предложена законска решења, а нарочиту пажњу је изазвала новина која се односи на увођење новог инструмента законодавне политике у раду органа државне управе, документа полазних основа. Поред тога, констатована је потреба унапређења предложеног нацрта у правцу проширења услова за учешће јавности у тзв. радној фази израде нацрта, односно у фази разматрања и концептуализације конкретних регулаторних решења, путем ширих консултација надлежног државног органа са представницима релевантних организација, као и стручне јавности. Питање тзв. двосмерне комуникације, односно обезбеђења адекватне повратне информације о исходу појединих примедби и сугестија које представници цивилног друштва дају у процесу јавних консултација поводом измена закона, такође је једно од кључних питања која су истакнута на расправи.

Активност израде Полазних основа, као и рад на предложеним законским изменама и организацији јавне расправе, Министарство је реализовало у сарадњи са експертима програма Подршке реформама у Србији, који финансијски подржава Фонд за добру управу Владе Велике Британије (eng. Good Governance Fund – GGF).

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.