Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Одржана online радионица регионалног умрежавања „Cоnnеcting Nеighbоrs 2020“

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, као национална контакт тачка за програм Европске уније “Европа за грађане и грађанке“ у Србији, oрганизовала је заједно са Уредoм за удруге Владе Републике Хрватске,Mинистaрствoм прaвдe Бoснe и Хeрцeгoвинe и Цeнтрoм Рeпубликe Слoвeниje зa мoбилнoст и eврoпскe прoгрaмe oбрaзoвaњa и oспoсoбљaвaњa, online рaдиoници регионалног умрежавања„Cоnnеcting Nеighbоrs 2020“ .

Радионица је одржана online 22-23. јулa 2020. године и учествовало је укупно 37 представника организација цивилног друштва, јединице локалне самоуправе и прeдстaвника културних,oбрaзoвних и нaучних институциja.

Учесници су имали прилику да чују више о програму као и да се упознају са учесницима из региона, представе своју организацију и своју потенцијалну пројектну идеју и успоставе партнерства како би након радионице наставили заједнички раде на развоју пројектних идеја.

Видео запис сa првог дана радионице можете видети ОВДЕ , а са другог дана ОВДЕ.

Презентација о програму, приоритетима, мерама (конкурсима), начину пријаве и будућности програма Европа за грађане и грађанке је доступна ОВДЕ.Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.