Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Консултативни састанци о АП Партнерства за отворену управу 2018-2020.

У организацији Грађанских иницијатива, испред конзорцијума организација цивилног друштва које су добиле подршку Trust Fond-а Партнерства за отворену управу, и Министарства државне управе и локалне самоуправе, одржана су два консултативна састанка поводом израде Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2018 – 2020. године.

Са циљем да се промовише Партнерство за отворену управу, представе и продискутују досадашњи остварени резултати у спровођењу ове иницијативе у Републици Србији и укључе сви заинтересовани актери у израду новог акционог плана, одржани су састанци 5. октобра 2018. године у Нишу и 8. октобра 2018. године у Шапцу. Представници организација цивилног друштва, бизнис сектора и локалних самоуправа дискутовали су заједно са представницима Посебне међуминистарске радне групе задужене да припреми нови акциони план о активностима које се односе на унапређење учешћа јавности у процесу одлучивања, приступу грађана информацијама којима располажу органи управе, отвореним подацима, фискалној транспарентности и одговорности и интегритету власти.

С обзиром да је једно од основих начела Партнерства за отворену управу сарадња са организацијама цивилног друштва, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је од самог почетка врло активно укључена у процес спровођења ове иницијативе у Републици Србији, како у фази креирања акционих планова, тако и у фази њихове имплементације. У складу са тим, Кaнцeлaриja је прeдлaгaч oдрeђeнoг брoja мeрa које ће се разматрати приликом израде новог акционог плана за период 2018 – 2020. године, а које је на одржаним консултативним састанцима представио Данило Родић из Одсека за планирање и стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва. Канцеларија има свог представника и у Посебној међуминистарској радној групи.

Присутнима у Нишу обратиле су се Наталија Павловић Шиниковић, помоћница министра државне управе и локалне самоуправе, и Маја Стојановић, извршна директорка Грађанских иницијатива, док су у Шапцу уводна обраћања имале Бојана Селаковић, програмска директорка Грађанских иницијатива, и Јелена Топаловић Петровић, помоћница градоначелника Шапца. Топаловић Петровић представила је Предлог акционог плана за отворену управу Града Шапца, што је први акциони план у овој области који је припремила нека локална самоуправа у Републици Србији.

Испред Министарства државне управе и локалне самоуправе, као координатора спровођења иницијативе Партнерство за отворену управу у републици Србији, Драгана Брајовић је представила саму иницијативу, остварене резултате у имплементацији претходног акционог плана за 2016. и 2017. годину, као и досадашњи процес израде новог акционог плана чије се усвајање очекује до краја текуће године.

У наредном периоду очекује се финализација акционог плана од стране Посебне међуминистарске радне групе, чији су чланови и представници шест организација цивилног друштва, а затим и јавне online консултације са свим заинтересованим актерима.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.