Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Одржани семинари за представнике органа јавне управе о транспарентном финансирању ОЦД из буџета

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије реализовала је током јануара месеца 2018. године 7 једнодневних семинара на тему Транспарентно финансирање ОЦД из јавних средстава и праћење реализације и оцена успешности подржаних програма и пројеката намењених органима јавне управе.

Семинари су одржани у 5 градова широм Србије – 3 семинара одржано је у Београду и по један у Нишу, Крагујевцу, Зајечару и Суботици, и укупно их је похађало 163 запослена у 96 органа јавне управе – 140 запослених у 83 јединице локалне самоуправе и 23 запослена у 13 органа државне управе.

Семинари су одржани као једна од завршних активности у оквиру реализације пројекта Унапређивање механизама за финансирање цивилног сектора из јавних средстава Републике Србије који Канцеларија спроводи од 2016. године, а који је подржала Делегација Европске уније у Србији у укупном износу од 200 хиљада евра. Циљ самог пројекта јесте допринос развоју стратешког приступа приликом одобравања буџетских средстава и нефинансијске подршке за пројекте од јавног интереса а која реализују ОЦД, обезбеђујући спровођење процеса на транспарентан и недискриминаторан начин за све учеснике конкурса.

На семинарима су представљене три публикације од посебне важности за унапређивање транспарентног финансирања ОЦД из буџета које су такође израђене у оквиру поменутог пројекта:

Семинаре су водиле Милена Бановић, шефица Одсека за планирање и стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Канцеларији, и Наташа Обрадовић, експерткиња на пројекту у оквиру којег су семинари реализовани.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.