Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Одржан трећи састанак Заједничког консултативног одбора у Београду

Eврoпски eкoнoмскo сoциjaлни кoмитeт (ЕЕСК) и Србиja oдржaли су трeћи сaстaнaк Зajeдничкoг кoнсултaтивнoг oдбoрa (ЗКO) у Бeoгрaду, 7. oктoбрa 2016. гoдинe.

Поменута платформа цивилног друштва, успостављена између ЕЕСК и цивилног друштва у Србији, формирана је у склопу институционалног оквира Споразума о стабилизацији и придруживању између Европске уније и Србије, како би омогућила организацијама цивилног друштва са обе стране да прате процес преговора о приступању Србије Европској унији. Ово је уједно и платформа за дискусију о темама од заједничког интереса и информисање јавности у целини о изазовима који су пред нама у процесу приступања.

Поред актуелне ситуације у односима између Србије и ЕУ и процеса приступања, главне теме овог састанка су биле Поглавље 24 – Правда, слобода и безбедност, са фокусом на миграције, Поглавље 20 – предузетништво и индустријска политика, са фокусом на промоцију предузетништва, затим економски и социјални утицај индустријског загађења и климатских промена, као и основни принципи Програма достојанственог рада Међународне организације рада.

Након састанка усвојена је заједничка декларација ЗКО.

Агенда састанка

Заједничка декларација

Извештај

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.