Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Округли сто о изменама Устава у делу који се односи на правосуђе

Данас је у Београду одржан округли сто о изменама Устава у делу који се односи на правосуђе, у организацији Министарства правде и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, ради ближег разматрања предлога и сугестија за измене Устава у делу који се односи на правосуђе, које су доставиле организације цивилног друштва у периоду онлајн консултација током маја и јуна 2017. године. Округлом столу су присуствовали представници државних органа, међународних организација и амбасада и организације цивилног друштва које су доставиле своје прилоге и анализе током консултативног процеса.

Отварајући округли сто, министарка правде, Нела Кубуровић нагласила је да измене Устава треба да буду сублимација различитих мишљења и резултат политичког и друштвеног консензуса.

"Измeнe Устaвa трeбa дa буду тoликo квaлитeтнe дa дoбиjeмo пoзитивнa мишљeњa Вeнeциjaнскe кoмисиje, дa будeмo oцeњeни кao држaвa кoja je успoстaвилa нeзaвиснo судствo, штo je jeднo oд oснoвних нaчeлa пo кojимa сe цeни влaдaвинa прaвa", рeклa je министaркa.

Жарко Степановић, в.д. директора Канцеларије захвалио се организацијама што су посвећено и активно учествовале у консултацијама и доставиле своје прилоге и анализе, и исказао задовољство постигнутом сарадњом са Министарством правде у овом процесу измена најзначајнијег прописа у Републици Србији. Подсетио је присутне да је мандат Канцеларије управо да подстакне благовремено укључивање организација цивилног друштва у процес креирања прописа и дијалог са државним органима.

Тања Мишчевић, шеф Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији, нагласила је да су измене Устава ствар унутрашњих потреба друштва а не резултат потребе за позитивном оценом Европске уније, и истакла је важност транспарентности и инклузивности процеса измене прописа, о чему сведочи и данашњи скуп.

Након уводних излагања, Чедомир Бацковић, помоћник министра задужен за европске интеграције и међународне пројекте Министарства правде, и Маја Прелић, консултант за уставне промене дали су преглед актуелних питања уставних решења у области правосуђа и пристиглих предлога за измену Устава.

Након тога је уследила дискусија са представницима организација цивилног друштва о темама европских стандарда, њихових извора, конкретизацији европских стандарда у Уставу Републике Србије, као и потенцијални изазови и очекивања.

У наредном периоду предстоји организација нових округлих столова широм Србије, а у циљу обезбеђивања што ширег и инклузивнијег консултативног процеса и укључивања свих заинтересованих актера у јавну дебату на тему измене Устава у делу који се односи на правосуђе.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.