Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Отворена управа: резултати у претходних шест месеци

У Београду је 29. јула 2019. године у Кући људских права и демократије представљен Извештај о спровођењу Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу (ПОУ) у Републици Србији 2018-2020. године, сачињен од стране Грађанских иницијатива и партнерских организација (Транспарентност Србија, Асоцијација on-line медија, Народни парламент Лесковац, Едукациони центар Лесковац и Медиа и реформ центар Ниш) окупљених у оквиру пројекта „Подршка учешћу и заједничкој изради националниог и локалних акционих планова Партнерства за отворену управу“.

Представљање Извештаја модерирала је Бојана Селаковић, програмска директорка Грађанских иницијатива, која је на самом почетку истакла да овом акционом плану недостају суштински трансформативне обавезе, имајући у виду да у његов садржај нису ушли поједини предлози цивилног друштва који би могли имати реформски карактер. Као додатни разлог за одсуство транформативних обавеза Селаковић је навела мањак политичке подршке овој иницијативи, истичући да су чланови радне групе која припрема Акциони план углавном државни службеници који немају мандат за доношење одлука које би могле имати трансформативни утицај.

Према речима Љиљане Узелац, представнице Министарства државне управе и локалне самоуправе, процес израде Акционог плана био је веома инклузиван, партиципативан и јаван, а сам документ садржи обавезе у областима које до овог циклуса израде нису биле препознате као приоритетне – јавне услуге и отворени подаци. Узелац је истакла да је учешће Републике Србије у овој глобалној иницијативи добровољно, те да је у припреми важећег документа битно унапређен консултативни процес у односу на раније циклусе, подигнут ниво транспарентности у избору чланова радне групе и самом њеном раду кроз редовно објављивање извештаја и записника са састанака и унапређена инклузивност у процесу предлагања обавеза. Она је посебно истакла да су у израду Акционог плана учествовале и организације цивилног друштва које формално нису чланице радне групе, као и да је у односу на претходни акциони план своје место у важећем документу добило више обавеза које је изворно предложило цивилно друштво.

Данило Родић из Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом истакао је да је Канцеларија укључена у спровођење Партнерства за отворену управу од почетка учешћа Републике Србије у овој иницијативи, како у оквиру процеса израде досадашњих акционих планова, тако и као одговорна институција за реализацију појединих обавеза. Он је нагласио да начин на који је припремљен важећи акциони план и на који је дат простор цивилном друштву да се укључи у његову израду треба да послужи као пример добре праксе приликом припреме свих других докумената јавних политика и прописа који се доносе. Говорећи о реализацији обавеза за које је одговорна Канцеларија, Родић је указао да је у оквиру посотојећег акционог плана израђен Електронски календар јавних конкурса за финансирање програма/пројеката цивилног друштва (обавеза 2), те да је Канцеларија отворила два сета података који су настали у њеном раду – податке из Електронског календара и податке о структури цивилног друштва у Србији (обавеза 5), те најавио серију заједничких обука за представнике цивилног друштва и органа јавне управе на тему унапређења њихове сарадње које ће Канцеларија реализовати од септембра текуће године (обавеза 13).

Поред представника Канцеларије, о испуњењу обавеза и наредним корацима говорили Бојана Селаковић, Тања Максић (БИРН) и Иван Грујић (независни консултант), који су као чланови РГ били предлагачи појединих мера.

Како наводе аутори, циљ Извештаја је сумирање остварених резултата у сповођењу преузетих обавеза за првих шест месеци имплементације Акционог плана, а припремљен је на основу истраживања, анализе и обраде јавно доступних информација, редовне комуникације са представницима органа државне управе и организацијама цивилног друштва, информација изнетих на састанцима радних група. Поред информација о статусу обавеза из Акционог плана, овај Извештај садржи и део који се односи на активности примене принципа Партнерства за отворену управу на локалном нивоу у Србији, које су се интензивирале током последње две године.

Презентацију са главним налазима из Извештаја можете преузети у наставку.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.