Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Отворени подаци, дигитално друштво и транспарентна јавна управа

ФОТО: UNDP пројекат

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом прикључила се Радној групи за отворене податке Канцеларије за ИТ и еУправу, и уз подршку UNDP пројекта „Отворени подаци - отворене могућности“ започела процес отварања података о цивилном сектору и финансирању ОЦД из буџета.

Канцеларија, у сарадњи са Агенцијом за привредне регистре тренутно ради на изради прве свеобухватне Базе ОЦД (удружења, фондација и задужбине) која би била претражива према различитим критеријумима попут територијалне дистрибуције, области остваривања циљева, године оснивања, делатности, статуса и др. атрибута ОЦД, а која ће омогућити већу транспарентност и доступност података о ОЦД заинтересованој јавности, и служити различитим актерима који имају потребу за овим подацима - од органа јавне управе, других ОЦД, медија, донатора као и самих грађана. База ОЦД је заснована на веб сервису АПР-а, а доступни подаци ће бити ажурирани на дневном нивоу. Планирано је да се у оквиру изазова отворених података који предстоји укључи заједница и пронађе креативно решење за приказ података и анализу стања у сектору цивилног друштва.

Паралелно, Канцеларија припрема и тзв. Календар планираних конкурса органа јавне управе са сва три нивоа власти (републичког, покрајинског и локалног) намењених ОЦД, који ће бити доступан јавности најкасније до 31. јануара 2019. године за текућу годину. Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, број 16/2018) прописана је обавеза објављивања годишњег плана расписивања јавних конкурса органа јавне управе и достављање информација Канцеларији. Тренутно је у припреми апликација за прикупљање података, након чега ће кроз изазов отворених података бити припремљено и визуелно решење намењено корисницима, и хронолошки приказ конкурса. Циљ израде Календара конкурса је подизање нивоа транспарентности у финансирању ОЦД из буџетских средстава, као и концентрација свих конкурса органа јавне управе на једном месту.

Оба пројекта представљају обавезе Канцеларије у оквиру новог Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2018. до 2020. године, док ће поједини подаци бити доступни у машински читљивом формату који омогућава поновну употребу у аналитичке сврхе.

Приликом састанка Радне групе за отворене податке, који је одржан 7. децембра 2018. године у Impact Hub-у у Београду, представница Канцеларије, Тијана Стојиљковић Роловић представила је поменута два пројекта и обавестила учеснике о тренутном статусу и плановима за наредни период.

Марија Кујачић из Канцеларије за ИТ и еУправу и Сања Насевски, координаторка пројекта отварања података UNDP, представиле су најзначајније резултате пројекта и планиране активности за 2019. годину, док су чланови Радне групе говорили о својим пројектима отварања података и планираним изазовима отворених података.

У другом, свечаном делу скупа који је био отворен и за јавност, обратила се Ирена Церовић, портфолио менаџерка Програма УН за развој.

Директор Канцеларије за ИТ и еУправу, доц. др Михаилo Јовановић, у присуству британског амбасадора, Њ.Е. Дениса Кифа и шефа Канцеларије Светске банке у Србији, Стивена Ндегве, уручио је признања за шампионе у области отворених података.

Укупно је уручено 10 признања, од чега пет признања организацијама цивилног друштва чији су пројекти у области отворених података одабрани за финансирање са укупним фондом од 60.000 долара, као и пет признања органима државне управе који су отворили своје скупове података, објавили их на националном Порталу отворених податка и дефинисали изазове за предлагање иновативних идеја у циљу унапређења сопственог рада.

Пројекти организација цивилног друштва награђени су на јавном позиву који је расписан у оквиру програма „Отворени подаци - отворене могућности“, који финансира Светска банка, Фонд за добро управљање Владе Велике Британије и Шведска агенција за међународни развој и сарадњу, а спроводе Програм Уједињених нација за развој (УНДП) и Канцеларија за информационе технологије и електронску управу.

У претходних годину дана постигнути су бројни резултати од значаја за процес отварања података у Србији, од покретања националног Портала отворених података, преко усвајања Закона о електронској управи којим се отворени подаци уводе у законски оквир, до успостављања широке заједнице оних који отворене податке објављују и користе.

„Национални Портал отворених података данас броји 28 институција, које су објавиле 393 датотека, груписаних у 116 скупова отворених података. Данас смо одабрали шампионе отворених података, изабрано је 5 победничких пројеката на конкурсу за организације цивилног друштва и високошколских установа, где је обезбеђено 60.000 долара за њихово финансирање. Данас смо такође расписали и 3 изазова отворених података, чији фонд износи 30.000 долара, формулисаних од стране 5 државних институција – Републичког завода за статистику, АПР-а, Агенције за лекове и медицинска средства, Института за јавно здравље Србије ‘Милан Јовановић Батут’, као и Републичке агенције за електронске комуникације и поштанске услуге“, изјавио је директор Канцеларије за ИТ и еУправу доц. др Михаило Јовановић.

Он је додао да ће Влада наставити да подржава процес даљег отварања података јавних институција.

„Стварамо модерну, дигиталну економију која ће постати једнака шанса за све. Наш циљ је прелазак са инвестиционо оријентисане на иновационо оријентисану привреду, док су отворени подаци услов за друштвени и економски развој у 21. веку“, изјавио је Јовановић.

„Процес отварања података је веома значајан за отвореност и транспарентност Владе, бољу комуникацију са грађанима, као и у укључивања грађана у процесе доношења политика и побољшања јавних услуга. Економска корист од отварања података такође је велика. Процењена вредност индустрије отворених података је око 100 милијарди евра и запошљава преко пола милиона људи, док је БДП од отварања само од геопросторних података у Уједињеном Краљевству порастао за преко 30 милиона евра”, изјавио је британски амбасадор у Србији Денис Киф.

Он је додао да је до сада кроз пројекат Фонда за добру управу подржани реформски процеси у Републици Србији са 16,5 милиона евра.

Стивен Ндегва, шеф Канцеларије Светске банке у Србији истакао је да је Светска Банка укључена у процес отварања података у Републици Србији од самог почетка пројекта.

„Светска банка поздравља напоре Владе Републике Србије у процесу отварања података државних институција као и доношењу правних оквира који регулишу ову област“.

Шампиони отворених података

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.