Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Партнерство за отворену управу: изабране ОЦД у радну групу за израду новог акционог плана

На основу Јавног позива организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Посебној радној групи за израду Предлога стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период након 2021. године, Комисија састављена од представника Министарства државне управе и локалне самоуправе и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом донела је Одлуку о предлогу организација цивилног друштва за чланство у Посебној међуминистарској радној групи за израду Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2020 – 2022. године.

Наведеном одлуком предложено је на именовање министру државне управе и локалне самоуправе 9 организација цивилног друштва које су поднеле пријаве на Јавни позив и испуниле постављене формалне услове и критеријуме.

Позивају се изабране организације да своје кандидате за чланове и заменике чланова доставе у наредних 5 дана електронским путем на адресу dragana.brajovic@mduls.gov.rs .

Одлуку Комисије можете преузети у наставку.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.