Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Партнерство за отворену управу: коначна Одлука о избору ОЦД у Посебну међуминистарсску радну групу за израду АП 2018-2020.

Комисија састављена од представника Министарства државне управе и локалне самоуправе и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије је, по истеку рока за приговор, донела коначну Одлуку о предлогу организација цивилног друштва за чланство у Посебној међуминистарској радној групи за израду Акционог плана за период 2018-2020. године и реализацију учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу.

Донетом Одлуком Комисија је министру државне управе и локалне самоуправе предложила именовање представника 6 (шест) организација цивилног друштва за чланове и заменике чланова у Посебној међуминистарској радној групи за израду Акционог плана за период 2018-2020. године и реализацију учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу.

Предложене организације дужне су да своје кандидате за чланове и заменике чланова доставе Драгани Брајовић из Министарства државне управе и локалне самоуправе на имејл dragana.brajovic@mduls.gov.rs најкасније до понедељка, 5. марта 2018. године.

Коначна Одлука и Ранг листа, која је саставни део Одлуке, налазе се у наставку:

Коначна Одлука

Ранг листа

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.