Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Пети састанак Заједничког консултативног одбора

Пети састанак Заједничког консултативног одбора између представника цивилног друштва у Републици Србији и Европској унији (ЗКО) одржан је 3. октобра 2017. године у Београду. Ово тело, које је основала Влада Републике Србије, задужено је за праћење реализације Споразума о стабилизацији и придруживању и пружање помоћи Савету за стабилизацију и придруживање у промовисању дијалога и сарадње између социјалних партнера и других организација цивилног друштва у ЕУ и Србији.

Чланови ЗКО су током састанка разговарали о тренутном стању и предстојећим активностима у процесу преговора о приступању Србије ЕУ.

На почетку састанка, министар заштите животне средине Горан Триван изјавио је да ћемо као држава успети да заштитимо животну средину и ублажимо последице климатских промена само ако ујединимо снаге и знања институција, струке, организација цивилног друштва.

Истичући значај заштите животне средине и очувања природе, министар Триван је нагласио да је пошумљавање најефикаснији и најјефтинији начин за ублажавање климатских промена и додао да ће Министарство заштите животне средине интензивно радити на томе. Он је захвалио организацијама цивилног друштва и медијима на томе што су допринели оснивању посебног министарства за ресор заштите животне средине.

Током састанка је наглашена потреба да српске власти наставе рад на успостављању поштовања владавине права, основних људских права, на реформи правосуђа и борбе против корупције. Такође је истакнуто да су организације цивилног друштва (ОЦД) важан партнер Влади у процесу приступања и да играју суштинску демократску улогу. Учесници састанка су похвалили позитивне догађаје у вези са поштовањем мањинских права у Србији и изразили наду да ће се овај позитиван тренд наставити иу будућности.

Чланови ЗКО посебно су разговарали о напретку Републике Србије у оквиру поглавља 27 које се односи на животну средину. ЗКО сматра да је неопходно укључити ОЦД у неопходне промене у производњи и потрошњи током транзиције у инклузивну зелену економију на свим нивоима. ЗКО позива заинтересоване стране одговорне за праћење квалитета ваздуха, укључујући и оне на локалном нивоу, да осигурају добро одржавање ситема за мерење и да подаци о томе буду доступни. У сектору управљања водама, ЗКО наглашава потребу за хитним усвајањем најрелевантнијих националних докумената и финализацију значајних инфраструктурних пројеката у области заштите животне средине. Такође, позива на бољу сарадњу између институција и организација цивилног друштва у области заштите природе. Нагласили су да је потребно да српске власти предузму хитне кораке у складу са Директивом о индустријским емисијама и Споразумом о енергетској заједници.

На састанку је закључено и да је на нивоу ЕУ и Србије пoтребнo више инвестирати у нове методе производње и потрошње повезане са функционалном економијом, као што су еколошки дизајн производа, мере енергетске ефикасности, обновљива енергија, кружна економија, заједничка економија и економија за заједничко добро. Потребно је развити Националну стратегију за климатске промене у Србији, и у потпуности је усагласити саОквиром о клими и енергетици ЕУ 2030. као и саЕУ мапом пута до 2050. године. ЗКО позива српске власти да се фокусирају на јачање примене одредби Париског споразума. Такође, ЗКО позива власти у Србији да развију пројекте који подржавају стварно смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште и повећају отпорност земље на утицај климатских промена.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.