Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Подршка локалним самоуправама у изради локалних акционих планова у оквиру Партнерства за отворену управу

У оквиру глобалног обележавања Недеље Партнерства за отворену управу (11 – 15. март), а поводом почетка израде локалних акционих планова у оквиру учешћа Републике Србије у овој међународној иницијативи, одржани су округли столови 11. марта у Власотинцу и Лапову и 12. марта у Сомбору како би се иницирао дијалог између грађана, цивилног друштва, пословног сектора и локалне самоуправе и подстакле активности које представљају одговор на стварне потребе грађана у областима обухваћеним Партнерством.

Испред Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом на догађају у Сомбору говорио је Данило Родић који је представио досадашње резултате учешћа Републике Србије у Партнерству за отворену управу, основне принципе и начин на који су акциони планови до сада креирани на националном нивоу, као и обавезе које Канцеларија тренутно реализује у складу са важећим акционим планом. Истичући процес израде актуелног, трећег акционог плана за период 2018-2020. године као један од најбољих примера транспарентности, укључивања и сарадње са цивилним друштвом, Родић је позвао све актере да се укључе у процес израде локалног акционог плана и на тај начин, кроз партнерски однос, јачају поверење грађана у рад управе и стварају боље услове за живот у својој локалној заједници.

Поред представника Канцеларије, у својству домаћин се присутнима обратила Хелена Роксандић Мусулин, начелница ГУ Сомбор, Дејана Стевковски испред Грађанских иницијатива говорила је о подршци коју конзорцијум организација цивилног друштва пружа локалним самоуправама у изради акционих планова у оквиру Партнерства, и Немања Ненадић из Транспарентности Србија, организације која ће испред конзорцијума пружати техничку подршку Граду Сомбору у овом процесу.

У процес израде локалних акционих планова Партнерства за отворену управу за период 2019-2020. године укључено је 5 локалних самоуправа изабраних путем јавног позива – Лапово, Власотинце, Сомбор, Бела Паланка и Нови Пазар, а све активности спроводе се уз подршку Партнерства за отворену управу и Светске банке у оквиру пројекта Заједничка израда Акционог плана Партнерства за отворену управу. Пројекат реализује конзорцијум организација цивилног друштва предвођен Грађанским иницијативама, а чине га још и Транспарентност Србија, Едукациони центар, Асоцијација онлајн медија, Народни парламент и Медија и реформ центар.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.