Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Позив за попуњавање Упитника за процену рањивости непрофитног сектора

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом и Управа за спречавање прања новца позивају организације цивилног друштва да попуне online Упитник за процену рањивости непрофитног сектора од финансирања тероризма.

Упитник можете попунити ОВДЕ.

Основни циљ овог упитника је да се у складу са добијеним одговорима дефинише будућа сарадња и заједничке активности у вези са подизањем свести и смањењем ризика од финансирања тероризма код непрофитног сектора. Напомињемо да је упитник АНОНИМАН.

Непрофитни сектор препознат је као значајна категорија у систему за спречавање прања новца и финансирања тероризма. Међународна организација ФАТФ у својим препорукама, као и приликом оцене делотворности система једне државе прописује и јасне критеријуме за НПО сектор. Од државе се очекује да на ове критеријуме одговори како би показала ефикасност у систему за спречавање прања новца и финансирања тероризма.

Процена ризика од прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији извршена је по методологији Светске банке и усвојена је на седници Владе РС 31. маја 2018. године. Акциони план за спровођење препорука из Процене ризика од прања новца и финансирања тероризма усвојен је 12. јула 2018. године и значајан део активности односи се управо на едукације и унапређење рада са НПО сектором.

Као почетни корак у унапређењу сарадње у овој области овај упитник треба да допринесе бољем сагледавању и уочавањуевентуалних слабости система у борби против финансирања тероризма. С тим у вези свака ваша иницијатива, сугестија и идеја су добродошли.

Крајњи рок за попуњавање упитника је четвртак 28. март 2019. године.

Захваљујемо се унапред на издвојеном времену за попуњавање упитника.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.