Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о јавним набавкама

Министарство финансија, у поступку припреме закона којим се уређују јавне набавке, спроводи јавну расправу о Нацрту закона о јавним набавкама.

На изради текста Нацрта закона о јавним набавкама учествовала је радна група коју је образовао министар финансија, а чинили су је представници Министарства финансија, Управе за јавне набавке, Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки и Привредне коморе Србије, као и представник пројекта који се финансира из ЕУ фондова „Support for Further Improvement of Public Procurement System in Serbia”.

Министарство финансија кроз текст Нацрта закона о јавним набавкама предлаже усаглашавање законодавног оквира у области јавних набавки у Републици Србији са правном тековином Европске уније; повећање транспарентности и флексибилности поступака јавне набавке; спровођење што ефикаснијих и транспарентних поступака јавне набавке, као и повећање конкурентности у поступцима јавних набавки. Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са текстом Нацрта закона о јавним набавкама.

Јавна расправа о Нацрту закона о јавним набавкама спроводи се у периоду од 3 до 22. октобра 2018. године.

Јавну расправу о Нацрту закона у форми округлог стола организоваће Министарство финансија, Управа за јавне набавке и Привредна комора Србије, и то:

  • 8. октобра 2018. године, од 9,00 до 11,00 часова, у просторијама Регионалне привредне коморе Јужнобачког управног округа (РПК Нови Сад), ул. Народног фронта 10, 21 000 Нови Сад;
  • 12. октобра 2018. године, од 12,00 до 14,00 часова, у просторијама Регионалне привредне коморе Нишког, Пиротског и Топличког управног округа (РПК Ниш), ул. Добричка 2, 18000 Ниш;
  • 10. октобра 2018. године, од 12,00 до 14,00 часова, у просторијама Привредне коморе Србије, ул. Ресавска 13-15, 11 000 Београд.
Министарство финансија позива све заинтересоване, као и стручну јавност да се упознају са Нацртом закона о јавним набавкама и да своје примедбе, предлоге и сугестије доставе на обрасцу који је у прилогу овог јавног позива, путем електронске поште на адресу: javnarasprava@ujn.gov.rs
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.