Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Посета Конференције међународних невладиних организација Савета Европе

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом угостила је 14. новембра 2017. године делегацију Конференције међународних невладиних организација Савета Европе која је у посети Републици Србији.

Састанку су присуствовали председница Конференције Ана Рурка, високи представници Савета Европе и Мисије Савета Европе у Србији, в. д. директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Жарко Степановић и други представници Канцеларије, као и представници организације Civil Rights Defenders” која је партнер Конференцији у организацији ове посете.

Кључна тема састанка био је правни и финансијски оквир за деловање цивилног друштва у Србији, са фокусом на учешће организација цивилног друштва у процесу креирања јавних политика. Представници Канцеларије информисали су делегацију Конференције о актуелним нормативним изменама чији је циљ веће укључивање цивилног друштва и јавности у све фазе процеса креирања јавних политика, као и о најважнијим корацима у области транспарентног финансирања програма и пројеката цивилног друштва из буџетских средстава. С друге стране, представници Савета Европе указали су на примере добре праксе из других држава чланица Савета Европе који могу бити корисни за даље унапређење ситуације у Србији.

Конференција међународних невладиних организација Савета Европе тренутно броји 288 чланова. Од 2015. године редовно организује посете државама чланицама Савета Европе, у оквиру којих се састаје са представницима јавног и цивилног сектора, са циљем да се упозна са нивоом сарадње који постоји у држави, а посебно када је у питању процес креирања јавних политика. Након посете, Конференција припрема извештај који је јавно доступан на сајту Конференције.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.