Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Представница Србије изабрана за чланицу GREVIO

На састанку Комитета уговрница Истанбулске конвенције 1. априла 2019. године изабрано је 10 нових чланова GREVIO, међу којима је и Биљана Бранковић, представница из Србије.

Подсећамо, у јануару 2019. године Комисија састављена од представника Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, Министарства за рад, запошљавањe, борачка и социјална питања, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Координационог тела за родну равноправност и Министарства спољних послова, објавила је коначну Одлуку о предлогу независних експерата/експерткиња за чланство у Групи експерата при Конвенцији Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција) – GREVIO .

Изабрана кандидаткиња предложена је за представника Републике Србије у својству члана/чланице Групе експерата при Конвенцији Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција) – GREVIO.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.