Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Представљена Уредба о финансирању удружења из државног Буџета

Уредба о финансирању удружења из државног буџета коју је Влада Србије усвојила прошлог петка, 27. јануара, представљена је 31. јануара на промоцији у Медија центру у Београду. О Уредби, областима које уређује и обавезама које доноси говорили су представници/е Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, Европског центра за непрофитно право и Грађанских иницијатива.Уредба о финансирању удружења из државног Буџета

Уредба, по први пут, јединствено уређује критеријуме, услове и начине на који се удружења финансирају из средстава за реализовање програма од јавног интереса. Према Закону о удружењима држава може да финансира НВО само из ових средстава а која се односе на области социјалне заштите, људских и мањинских права, заштите животне средине, образовања, науке, културе итд.
Ивана Ћирковић, директорка Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом представила је процес доношења уредбе и истакла да ће њеном применом доћи до јачег укључивања организације цивилног друштва у процесе доношења одлука.
Овде можете преузети текст

Уредба уводи транспарентност и јавност у поступак доделе средстава за финансирање ових програма, прописивањем обавеза надлежног органа и самих удружења. Њоме се уређује начин објаве конкурса, листе вредновања и рангирања пријављених програма, одлука о избору програма итд.
Поред законске обавезе да најмање једанпут годишње учине доступним јавности извештај о свом раду и о обиму и начину стицања средстава, удружења ће у складу са овом уредбом имати и обавезу да надлежном органу квартално достављају извештај о реализацији програма, али и након реализације програма.
„Овом Уредбом држава уређује саму себе и начин на који додељује средства свим организацијама цивилног друштва.", истакла је Дубравка Велат, директорка за развој програма Грађанских иницијатива. „Ми се надамо да ће она допринети већој транспарентности, законитости и јавности начина на који се удружења финансирају из буџета Републике Србије,", рекла је помоћница Министра за мањинска и људска права, државну управу и локалну самоуправу, Јасмина Бенмансур.
Др Драган Голубовић из Европског центра за непрофитно право замерио Уредби да се она формално не односи на задужбине и фондације, додајући да му је било “наглашено... да се подразумева да се Уредба односи и на ове организације цивилног друштва”.

Уредба такође не обухвата спортска удружења и савезе ни омладиснка удружења која су по Закону о младима обавезна да се региструју при Министарству омладине и спорта.

Догађај су подржале Америчка агенција за међународни развој/Институт за одрживе заједнице (USAID/ISC) у оквиру програма "Иницијатива јавног заговарања грађанског друштва" (извор: Грађанске иницијативе).

 
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.